MojLekarGrupa - Adresar

Specijalistička ORL ordinacija Eurosleep

Eurosleep je specijalizovana ustanova za kompletno (funkcionalno) ispitivanje, dijagnostiku, konzervativno i hirurško lečenje otorinolaringoloških (ORL) oboljenja. Jedan od problema o kojem se nerado, retko i malo razgovara izvan stručnih krugova, a koji se takođe sa uspehom otklanja u ovoj ustanovi internacionalnog karaktera, jeste i ronhopatija, odnosno hrkanje sa pauzama u disanju koje dovodi do smanjene koncentracije kiseonika u krvi, izaziva pojavu kratkih perioda buđenja čime se remeti san, a sve to uzrokuje dnevnu pospanost i hronični, iscrpljujući zamor.

Ordinacija Eurosleep, Dimitrija Tucovića 89, 11000 Beograd, Srbija
Telefon: 011 7446 665
Mobtel: 064 2545 564